مادرم روزت مبارک . . .

مادرم روزت مبارک ،  میدونم  جات تو  بهشته

خیلی زود رفتی  میدونم ، اینا  کار  سرنوشته

امروز و به یاد تو  من ، رو به  آسمون  میشینم

به خدا  میگم بیاره ،  واسم  اینجا   ی  فرشته

کادویی رو که من امروز  واسه تو  خریده  بودم

میدمش به اون  فرشته  ، که  کنارت  توبهشته

میگم از  حال  و هوای  ،   تو برام  بگه  مامانی

یه نامه میدم بهش که همه حرفام توش نوشته

 " سُحره "

/ 4 نظر / 31 بازدید

کشوری که جوانان تحصیل کرده اش بیکار و افسرده اند و با یک گوگل ساده درباره خودکشی به خیل جوانانی که حداقل یک بار خودکشی را تجربه کرده اند روبه رو می شوید

وارش

بسیار زیبا و پر احساس

وارش

بسیار زیبا و پر احساس