مرگ بر من

مرگ بر این سر سنگین و چنین مستی بی حد
وای  بر  مومن   چون  من  بتر  از  ملحد  و  مرتد


دردا  بـه  مــن  عـاشــق  شیــدای  سیـــه  روی
حاشــا  به  خـــدایی  کـــه  مـــرا  بنـــده  بگـــیرد

« سُحره »

/ 0 نظر / 21 بازدید