سُحره

حاج قربان سلیمانی-استاد دوتار     دوتار

ساز زیبایی که دارم یادگار           خوش نوایی دارد و نامش دوتار

حکمتش را هر کسی چون بشنود          می شود راهی دشت لاله زار

راز هایی بیشمار افشا کند          نام رازی زین همه الله مزار

هجرتش پروانه ها سوزد چوشمع          زآن که می گوید زتندی های یار

ساز حکمت،راز هجرت را چنین          سُحره نامیدم که باشد ماندگار

 

   اینجوری  سُحره  شد اسم من ، تخلص من و...

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
السا

فوق العاده اس. چه اسم زیبا و با معنایی سحره. واقعا زیباست