شرم بر من

شرم بر من که به شیطان بله گفتم

با آتش رنگینش ، تا صبح نخفتم

 

اوجز طمع و حرص به من هیچ نمیداد

من از دم عیسایی او با همه گفتم

" سُحره "

/ 2 نظر / 24 بازدید
وارش

سلام شعر پر از مفهومه. کاش میشد به مفهوم اصلی که در پس شعر نهفته پی برد

السا

سلام مثل همیشه عالی